КАМПАНИЯ „АЗ НАРИСУВАХ ТВОЕТО ЛЯТО“

Период на изпълнение: юни 2010г

Източник на финансиране: подготовката на кампанията е изцяло със средства на учредителите на Фондацията, средства от дарения и доброволен труд на много приятели

С цел популяризиране дейноста на  Фондацията, през 2010 г. инициирахме проект за изработване на сенници за автомобили. С подкрепата на “Импресия – магазин за малки и големи художници” бяха организирани арт празници, на които деца с проблеми в развитието претвориха летните си мечти в рисунки.

Над 10 000бр сенници бяха раздадени на централни локации в гр. София. Инициативата беше съпътствана от мащабна медийна кампания в радиостанции, телевизии, всекидневни и периодични печатни издания, интернет сайтове и портали, социални мрежи и билборд кампания.