НАШИТЕ ПРОЕКТИ

През годините нашата Фондация съсредоточи своите усилия върху различни проекти в полза на децата с проблеми в развитието в България. Научете повече за тях по-долу.

ПРОЕКТ „ЗЕЛЕНИЯТ КЪТ“

ПРОГРАМА „ЗЕЛЕНА СОФИЯ“ 2018

Виж още

ПРОЕКТ „СОФИЯ – НЕ ПОДМИНАВАЙ, А ОПОЗНАВАЙ“

КАК ДА РЕАГИРАМЕ НА ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, ОТНОСНО ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ НУЖДИ?

Виж още

ПРОЕКТСЪЗДАВАНЕ НА ЗАЩИТЕНО ВЪНШНО ПРОСТРАНСТВО“

ЗА ИГРИ И ЗАНИМАНИЯ НА ДЕЦА С ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Виж още

ПРОЕКТ „ПЕРФЕКТ И ПРИЯТЕЛИ“

ЛЕТОВИЩЕ ЗА ОТДИХ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЦА С ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО, ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА И ПРИЯТЕЛИ

Виж още

ПРОЕКТ „ДЕТЕ – ДА СПОДЕЛИМ С ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО“

Виж още

ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА С ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО С ЦЕЛ ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИВОТ“

Виж още

ПРОЕКТ „МЕДИЦИНСКИ  И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“

Виж още

ПРОЕКТ „ПОДЕМ“

Виж още