Контакти

Свържете се с нас като попълните формата за контакти. Непосредствено под нея ще откриете и по-подробна контактна информация.

ФОНДАЦИЯ „ДЕЦА С ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО“

1487708100_location_pin1113 София, България, кв. Изток, ул. „Антон Павлович Чехов“ № 44

1487708082_telephone_call_contact+359 877 46 10 03

1487708065_email_envelopeoffice.dpkids@gmail.com

1487711641_world_earthdpkids.org

1487711650_facebookfacebook.com/fdpkids

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ДЕЦА С ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО“

1487708100_location_pin 1700 София, България, Студентски град, бл. 11, ниско тяло

1487708082_telephone_call_contact +359 877 61 96 50, (02) 961 96 50, (02) 961 96 51

1487708065_email_envelopedpkids@abv.bg

1487711641_world_earthmedicalcenter.dpkids.org

1487711650_facebookfacebook.com/fdpkids

„ДЕЦА С ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО“ ЕООД

1487708100_location_pin 1113 София, България, кв. Изток, ул. „Антон Павлович Чехов“ № 44

1487708082_telephone_call_contact+359 877 46 10 01

1487708065_email_envelopeoffice.dpkids@gmail.com ; tddpkids@gmail.com