АРТ АТЕЛИЕТА

Източник на финансиране: дарителски средства, собствени средства на Фондацията и Клуб „Родители”

Период на изпълнение: (2008г.-досега)

На арт-уикенди децата обикновено рисуват картини или създават предмети, с продажбата на които се закупуват материали за часовете по ерго- и монтесори терапии. От 2012 г. стартирахме и нова инициатива за изработка на бижута от стъкло за родителите на децата, посещаващи центъра с цел се засилване на неформалните връзки в общността и ефекта на арт-терапия. Сбирките се осъществяват един или два пъти месечно. Изработените бижута ни дадоха възможност да участваме в няколко изложби и изложения и по този начин да популяризираме каузата на нашите деца.

Фондацията заедно с група активни майки на деца, посещаващи център,а създадоха през 2013г. и т. нар. „Работилничка на мечтите”, в която се изработват множество малки сувенири, мартеници, ръчно изработени играчки, украси и бижута и с тях фондацията обичайно участва на няколко Коледни Благотворителни Базари в София, както и в изложения като XХVII Национална изложба на народните художествени занаяти с международно участие – „Орешак 2013”, 1 – 5 май 2013 г. и по този начин регулярно популяризираме каузата на нашите деца.