ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ – СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВОДЕЩИ ЕВРОПЕЙСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ОБУЧЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИ КАДРИ В ЧУЖБИНА

Източник на финансиране: дарителски средства, собствени средства на Фондацията и Медицинския център

Период на изпълнение: 2008 г.-досега

В съответствие с целите си, от самото начало Фондацията развива мрежа от специалисти за обмен на опит и добри практики в сферата на неврохабилитацията и рехабилитацията. Водещото ни сътрудничество до днес остава с Киндерцентрум, Мюнхен, Германия и Фондация „Теодор Хелбрюге”, Мюнхен. През  изминалите години всички членове на екипа на центъра, общо 14 терапевти, специалисти в различни области, преминаха успешно множество обучения за повишаване на квалификацията и участваха в различни конференции и научни форуми в страната и чужбина.