Социална кампания „Лети повече“ съвместно с „Sky Camp”

Източник на финансиране: клуб “Лети Независим” (познат още като Sky camp)

 Период на изпълнение: (09.2014)

Като част от проекта FLY MORE на клуб “Лети Независим” (познат още като Sky camp), в партньорство с “Асоциация на пилотите и инструктори по парапланеризъм” – APPI отправиха предизвикателство към хората, които мечтаят да полетят, но не са подозирали за тази възможност – различни хора в неравностойно положение. Тяхната мечта да се извисят беше реализирана срещу споделяне на лично-лирично писмено признание. Квалифицирани професионални пилоти съпроводиха участниците към приключение сред облаците. Родители на деца от Фондацията се включиха в полети няколко поредни уикенда над гр. Сопот.