ХЛЕБНА АРТ ТЕРАПИЯ

Източник на финансиране: Мрежа Хлебни Къщи и Фондация „Деца с проблеми в развитието“

Период на изпълнение: февруари – декември 2017

През 2017 година децата, посещаващи Медицински център „Деца с проблеми в развитието“, и техните родители имат възможност да се включат в програма „Хлебна терапия“ на  Мрежа Хлебни Къщи.

На 11.02.2017 в Медицински център „Деца с проблеми в развитието“ се проведе първата Хлебна арт терапия. Успехът на събитието, позитивните отзиви от родителите и усмивките на децата ни убедиха в ползите от едно дългосрочно сътрудничество.

По програмата регулярно се организират събития, на които се представят различни творчески методи  около месенето и печенето на хляб. Тези методи са се доказали с годините и наблюденията на психолози, арт терапевти и социални работници като успешна и нов вид арт терапия. Общностните месения на хляб са основен инструмент за социална промяна. Те имат терапевтичен, социален и културно-образователен аспект и предоставят възможност на децата със специални нужди за себеизразяване и сближаване с техните родители.

Повече информация за Мрежа Хлебни Къщи, тяхната мисия и дейност, четете на www.bread.bg