Коледна благотворителна кампания „Аз нарисувах твоята коледна картичка“

Източник на финансиране: подготовката на кампанията е изцяло със средства на учредителите на Фондацията, средства от дарения и доброволен труд на много приятели („Импресия – магазин за малки и големи художници”, фирма „БСБ – Фокус/” и др.), съмишленици и родители

Период на изпълнение: 2009г – до сега

Всяка година Фондация „Деца с проблеми в развитието“ организира кампания за продажба на коледни картички с цел подпомагане на своята дейност. Нашите картички са изработени от деца, посещаващи Медицинския център, и артисти, които даряват своето изкуство в подкрепа на нашата кауза.  Подготовката на кампанията е изцяло със средства на учредителите на Фондацията, средства от дарения и доброволен труд на много приятели („Импресия – магазин за малки и големи художници”, фирма „БСБ – Фокус/” и др.), съмишленици и родители.

Разгледайте тазгодишното ни Коледно предложение тук