ПРОГРАМА „ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ“ НА ФОНДАЦИЯ OUTWARD BOUND BULGARIA

Източник на финансиране: Фондация Outward Bound Bulgaria

 Период на изпълнение:  октомври 2013г.

През 2013г. за пръв път участвахме в проект на Фондация „Аутуърд Баунд България“  работеща с методиката си „Учене чрез преживяване с рефлексия“. Проектът „Get Involved“/ „Включи се и ти“ дава възможност на деца и младежи с увреждания да имат достъп до планината и да участват в дейности на открито. В сътрудничество с френската асоциация „Калинка”, ръководена от Люсил Колмиче, френски доктор, живееща в България, Фондацията осигурява ограничен брой специализирани колички за разходка сред природата на хора с тежки двигателни проблеми. Тези съоръжения, наречени „жоелети”, напомнят малко рикшите. Всяка от тях е придвижвана от двама асистенти-доброволци на НСА. Децата и юношите със сериозни двигателни проблеми, приковани на инвалидни колички, нямат детство като другите, а и кръгът им на придвижване и общуване е най-често доста ограничен, но благодарение на инициативата на Outward Bound Bulgaria, децата от Фондация „Деца с проблеми в развитието” имаха възможност да се разходят в планината.