МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ДЕЦА С ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО“

През 2009г. отвори врати Медицински център „Деца с проблеми в развитието” за активна рехабилитация, терапевтични занимания и грижи за деца с проблеми в развитието. Той е създаден по модела на Киндерцентрум – Мюнхен. Изцяло собственост на Фондацията, регистриран е по закона за здравните заведения и притежава всички необходими разрешителни за работа като медицински център.

Центърът разполага с 11 терапевтични кабинета, манипулационна, информационна и конферентна зала, детски кът, кухненски бокс, специализирани санитарни помещения. Капацитетът на центъра е 50 деца дневно. Специалистите, които работят в момента, са: лекари със специалности физикална и рехабилитационна медицина, ортопедия и травматология, хранене и диететика; кинезитерапевти, логопеди, ерготерапевти със сензорноинтегративна терапия; специален педагог с арт терапия; клиничен психолог. Съвместно с I Помощно училище „Праф. Дпн Г. Ангушев“, София са организирани два изнесени класа, в които се обучават 15 ученици. Екипът на МЦ приема като водещ модел на терапевтично поведение принципите на неврохабилитацията и рехабилитацията:

  • комплексност (комплексна оценка на капацитета на детето – двигателни, интелектуални, говорни, емоционални, социални проблеми);
  • индивидуален подход;
  • последователност (конкретни задачи за всеки отделен етап от развитието);
  • непрекъснатост

След провеждане на нужните прегледи, консултации, изследвания, се изготвя комплексна оценка на състоянието на детето в момента, определят се целите на работа и непосредствените задачи за всеки етап, назначават се нужните за това процедури. Провеждат се периодични екипни срещи, на които се обсъждат терапевтичните стратегии. В този процес родителите са насърчавани да вземат активно участие в терапията на децата си, като се провеждат нужните за това консултации и обучения.

Постигнатите резултати са изключителни не защото правим чудеса, а защото професионално използваме реално съществуващите възможности за развитие на всяко дете. Диагнозата вече не е присъда за цял живот, а само медицинско становище.