„Деца с проблеми в развитието” ЕООД

Дружеството е създадено през 2014 година от Фондация „Деца с проблеми в развитието“ с основна цел осигуряване на финансов ресурс за осъществяване на проекти с положително социално въздействие. Фондацията е учредител и едноличен собственик на капитала на „Деца с проблеми в развитието” ЕООД.

Спектърът от дейности на дружеството включва :

– проектиране, строителство, ремонт и обзавеждане на жилищни и обществени сгради

– търговска и посредническа дейност

– снабдяване с материали, организиране на производство и реализация на произведени от родители рекламни материали, бижута, картички, мартеници и др.

Наши партньори са социално ангажирани български и чуждестранни компании и частни лица, които подпомагат дейността ни като предоставят качествени услуги и материали на преференциални цени.

Генерираните печалби от дейността на дружеството се използват целево за реализиране на проектите и инициативите на Фондацията.