КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ „СОФИЯ – НЕ ПОДМИНАВАЙ, А ОПОЗНАВАЙ”

30.03.2018

Как да реагираме на въпросите на децата, свързани с хората с увреждания и техните специфични нужди

Мамо, той защо не може да ходи? Татко, той болен ли е? А той бебе ли е?

Тези въпроси може да ви зададе всяко дете, разхождайки се в парка или на детската площадка. Но подготвени ли са родителите да отговорят коректно на тях? Отговорното отношение и толерантност към хората с увреждания се възпитава от най-ранна детска възраст и изискват знание и информация.

По този повод, на 30 март в Парк Хотел Витоша се състоя кръгла маса, посветена на отношението на децата към различията на хората с увреждания, на която присъстваха представители на институции, неправителствени организации и родители. Събитието се изпълнява по проект „София – Не подминавай, а опознавай”, от фондация „Деца с проблеми в развитието”, в партньорство с район „Студентски“ по Програма Европа 2018 на Столична община.

Кметът на район „Студентски“ Димитър Дилчев заяви, че необходимостта от форуми, касаещи нуждите на хората с увреждания и поведението на родителите на деца в норма, е голяма, и администрацията ще продължи да помага и да работи активно, включвайки се и инициирайки събития и кампании. Госпожа Велина Белева, заместник-кмет на СО – район „Студентски“ и координатор на проекта, постави за разглеждане темата за готовността на българските родители да посрещнат адекватно въпросите на децата си, относно хората с увреждания. Госпожа Белева предложи да се организират неформални срещи с родители и представители на екипа на проекта, които да помогнат за правилната комуникация. Директорите на детски градини, които присъстваха на форума, единодушно подкрепиха идеята и обсъдиха конкретни съвместни действия.
Основната цел на кампанията, според Анита Кънчева, проектен мениджър и председател на Фондация „Деца с проблеми в развитието“, е обединяване на усилията за постигане на позитивна промяна на обществените нагласи.
На срещата бяха представени и редица добри практики.

Проект „София – Не подминавай, а опознавай” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2018 от Фондация „Деца с проблеми в развитието”, в партньорство с Район Студентски, Столична община.