ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СОФИЯ – НЕ ПОДМИНАВАЙ, А ОПОЗНАВАЙ“

Как да реагираме на въпросите на децата, свързани с хората с увреждания и техните специфични нужди

Мамо, той защо не може да ходи? Мамо, той болен ли е? А той бебе ли е?

Тези въпроси може да ви зададе всяко дете, докато се разхождате в парка или на детската . Но подготвени ли са родителите да отговорят коректно на тях? Отговорното отношение и толерантност към хората с увреждания се възпитава от най-ранна детска възраст и изискват знание и информация.

По този повод на 10.10.2018 г. беше проведена заключителна пресконференция в конферентната зала на общинската администрация на район Студентски на СО, организирана в рамките на Проект “СОФИЯ – НЕ ПОДМИНАВАЙ, А ОПОЗНАВАЙ” изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2018, от Фондация „Деца с проблеми в развитието“ в партньорство с Район Студентски, СО.

На събитието беше представен отчет на проекта – неговите цели, изпълнението на планирани дейности и постигнатите резултати. Основен фокус на проекта е осъществяването на информационна кампания, която да предложи помощ и подкрепа на родителите на деца в норма за това как да общуват коректно с децата си относно различията на хората със специални потребности.

В събитието взеха участие представители на общинската администрация в лицето на зам. кмета на район Студентски на Столична община, г-жа Велина Белева, и експерти от районната администрация, директори на детските учебни заведения в района, екипа на проекта.

В приятелска и креативна атмосфера беше дискутирана информационната кампания и отзвука от нея. Г-жа Анита Кънчева, ръководител на проекта, запозна участниците с протичането на проведените срещи и различния подход към родителите, използван за всяка от тях. Анализът показва, че присъствието на деца със специални потребности в съответното детско заведение или конкретна група в детската градина, повишава многократно интереса и активността на родителите на останалите деца към темата на проекта. Същият извод произлиза от друг подход използван в кампанията – включване в срещата на деца със и без специални потребности, заедно с техните родители. Тогава през общите игри и преживявания, родителите приемат с лекота и много позитивна емоция процеса на интеграция. Създаденият за целта на проекта кратък наръчник с практически съвети за родители беше посрещнат с изключителен интерес от всички социални групи и организации, участвали в кампанията /местна власт, специализирани институции, педагози, родители и НПО/. В хода на проведените събития многократно беше подчертавана необходимостта от подобни информационни материали на достъпен език и абсолютната липса на полезна информация по темата в българското информационно пространство. Всички над 250 участници в кампанията споделят, че в резултат от информационните срещи се чувстват по-уверени и подготвени да дискутират тази трудна тема с децата си.

Директорите на детските заведения в района споделиха важността на темата на проекта от гледна точка на ежедневната си работа с родители. Общото им мнение е, че тяхното включване в интеграционния процес е абсолютно задължително и предложиха идеи за допълнителни действия, тематични събития и различни активности, чрез които да продължи устойчивото развитие на проекта, както и разширяване на възможностите за подкрепа към родителите да възпитават толерантност и емпатия към хората с увреждания.