ПРОЕКТ „МЕДИЦИНСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

   Източник на финансиране: изцяло със средства на учредителите на фондацията, средства от дарения и доброволен труд на много приятели, съмишленици и родители, както и благотворителна кампания на „Вип Брадър” 3

  Период на изпълнение: (01.2007-05.2009г.)

Фондацията създаде Медицински център „Деца с проблеми в развитието” за активна рехабилитация, терапевтични занимания и грижи за деца с проблеми в развитието. Центърът се намира в  София, Студентски град, бл. 11 – ниско тяло. Общата му квадратура е 310 кв. м. и 20 кв. м. вътрешен двор. Той е изцяло собственост на Фондацията, регистриран е по закона за лечебните заведения и притежава всички необходими разрешителни.  Центърът е създаден по модела на Киндерцентрум – Мюнхен. Официалната му регистрация е от 14 Май 2009 г. и годишно работи с над 200 деца и техните семейства.

Предвид мащаба си, този проект е едно от най-големите предизвикателства, пред които сме се изправяли, а успешното му осъществяване ни прави особено горди. В периода 2008 – 2009 е извършен основен ремонт, преустройство и оборудване на наета сграда от Медицинска академия – София. В следващите години развиващата се дейност на центъра наложи неговото разширяване и преустройство на кабинетите, за да бъде възможно да поеме увеличаващия се брой пациенти. Центърът е разширен с нови два кабинета с отделен санитарен възел през януари 2014 г., а през януари 2015 г.  са обособени нови два кабинета за групови занимания.

Центърът разполага с 11 терапевтични кабинета, манипулационна, информационна и конферентна зала, детски кът, кухненски бокс, специализирани санитарни помещения. Капацитетът на центъра е 50 деца дневно. Специалистите, които работят в момента, са: лекари със специалности физикална и рехабилитационна медицина, ортопедия и травматология, хранене и диететика; кинезитерапевти, логопеди, ерготерапевти със сензорноинтегративна терапия; специален педагог с арт терапия; клиничен психолог. Съвместно с I Помощно училище „Праф. Дпн Г. Ангушев“, София са организирани два изнесени класа, в които се обучават 15 ученици.

Концепцията на работа на екипа е изградена на базата на професионалното сътрудничество между Фондация „Деца с проблеми в развитието” и Киндерцентрум, Мюнхен и създава възможности за обмяна на добри практики и обучения. През  изминалите години всички членове на екипа на центъра, общо 14 терапевти, специалисти в различни области, преминаха успешно множество обучения за повишаване на квалификацията и участваха в различни конференции и научни форуми в страната и чужбина.

Проектът ни бе мотивиран от липсата на подобни центрове в България и от опита ни в лечението на нашите деца в чужбина. Въпреки че няма официална информация за броя на децата с увреждания в България, в началото на 2013 г. се обяви в медиите, че тези деца са над 20 000. В действителност смятаме, че те са много повече. Всяко от тях се нуждае от ежедневни терапевтични грижи, за да развие своя потенциал и постигне възможно най-голяма степен на независимост.

Откакто е отворил врати до момента, центърът посреща деца ежедневно като за всяко от тях се извършва обстойна комплексна медицински оценка за състоянието на детето и социален профил на семейството. Съвместно със семейството се изработва индивидуална програма от екипа специалисти. През годините резултатите, постигнати при децата, посещаващи центъра, надминаха и най-смелите ни очаквания. Налице са видими промени в психо-социалните им умения. При всички деца е постигнат значителен скок в развитието. Диагнозата вече не е присъда за цял живот, а просто медицинско становище. За нас, екипът на фондация „Деца с проблеми в развитието“ и Медицинския център, които продължаваме да работим за каузата, няма по-голяма награда от направените първи крачки на дете и казаните първи думички, чакани с години.