ПРОЕКТ „ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство“

Източник на финансиране: Проектът „ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство” е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Период на изпълнение: май 2015 – март 2016

С проекта Фондация “Деца с проблеми в развитието” предлага информирана подкрепа за раждането на второ дете, както и балансиран подход при отглеждането на децата в здравословна семейна среда. Той представя аналитичен доклад по проблема и платформа за информирана взаимопомощ за раждането на второ дете. Пилотна група родители са обучени, за да станат посланици на проекта и да помагат на други, които имат въпроси, колебания или просто нужда да споделят и да бъдат разбрани.

Проектът е със срок 10 месеца и цели да инициира обществен дебат по темата сред всички заинтересовани страни – родители, неправителствени организации, специалисти, институции на местно и държавно ниво, медии.

Повече информация можете да намерите на страницата на проекта.