ПРОЕКТСЪЗДАВАНЕ НА ЗАЩИТЕНО ВЪНШНО ПРОСТРАНСТВО ЗА ИГРИ И ЗАНИМАНИЯ НА ДЕЦА С ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА”

Проект „Създаване на защитено външно пространство за игри и занимания на деца с проблеми в развитието и техните семейства” се изпълнява с финансовата подкрепа на Благотворителна фондация Международен дамски клуб – София

Untitled

Проектът цели създаване на външно пространство за деца с проблеми в развитието и техните семейства, част от инициативата на фондацията за подкрепа на семействата, отглеждащи деца с увреждания. Дейността по проекта е свързана с облагородяване на прилежащото към базата на фондацията външно пространство с площ 390 кв.м. и ограждане на парцела за предпазване от животни и посегателства.

Реализираните дейности включват изграждане на:

  • Лицева ограда – 40 кв.м. с три броя врати към двете улици, Н = 1,10 м.;
  • Мрежеста ограда към съседните парцели;
  • Плочник към вход, рампа за инвалиди и площадката за игри и занимания;
  • Две вътрешни паркоместа за деца с по-тежки увреждания;
  • Площадка за игра и занимания с настилка от тартан – 50 кв. м. ;
  • Осветление;
  • 16 кв. м. тента;
  • Пластмасови двойни пейки – 2 бр., пластмасови единични пейки – 4 бр., пластмасови маси – 2 бр., люлка – 1 бр.;

 

В резултат от успешното изпълнение на проекта е създадено защитено външно пространство за деца и техните семейства за реализиране на активности на открито, терапевтична занимания, събития, тържества или просто за игра и забавления. Неформалната среда дава възможност на децата и родителите да изградят нови социални и личностни умения, придобити на базата на активна комуникация, споделяне, изграждане на дълготрайни взаимоотношения и взаимопомощ. Стабилизираната семейна среда е основен фактор за отглеждане на още деца в тези семейства и безспорно допринася за развитието на общността ни.

В практическото осъществяване на проекта, освен фирмите, предоставили материали и труд на възможно най – ниски цени, се включиха и много приятели и родители на деца с увреждания с доброволен труд. По време на цялостното изпълнение получихме много положителни отзиви от живеещите в квартала, предложения за помощ при озеленяването и поддържането на околното пространство.