БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БОУЛИНГ ТУРНИР „ПОДАЙ РЪКА“

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ В МЦ „ДЕЦА С ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО“

Скъпи родители,

С радост ви съобщаваме, че дейността на Фондация „Деца с проблеми в развитието“ беше избрана за кауза на Благотворителния боулинг турнир „Подай ръка“, който ще се проведе на 10-11.10.2020 г. Турнирът, който няма състезателен характер, се осъществява от MegaXtreme Bowling в партньорство с Българската боулинг федерация, инициативата „Нестле за Живей Активно!“ и с медийната подкрепа на bTV, като част от социално отговорния проект „Добрият пример“.

Целта на инициативата е да събере средства, с които да бъде подпомогната рехабилитационната програма на деца, пациенти на МЦ „Деца с проблеми в развитието“. Надяваме се по този начин да помогнем на нуждаещите се родители да не прекъсват необходимото лечение и да ги стимулираме да включат допълнителни терапии в програмата на децата си. В този смисъл, критериите за избор на децата бенефициенти включват медицинското състояние на детето, неговия социален и семеен статус.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Родителите подават документи, описващи състоянието на детето, нуждата от лечение, предписанията на специалистите.
 2. Документите се подават в затворен плик на адрес: гр. София, Студентски град бл.11 – ниско тяло, получател: Фондация „Деца с проблеми в развитието“
 3. След постъпване, документите се обработват във Фондацията. Ако има пропуски, те се съгласуват със семейството от служител на Фондация „Деца с проблеми в развитието“
 4. Краен срок за подаване: 11.10.2020 г.
 5. Комисия в тричленен състав разглежда подадените документи и разпределя постъпилите от благотворителния турнир средства на децата бенефициенти под формата на терапевтични процедури в МЦ „Деца с проблеми в развитието“
 6. Комисията оформя решението си в Протокол и разпределя набраните средства в срок до края на м. октомври.
 7. След получено одобрение, родителите се информират в срок от 3 /три/ работни дни.
 8. Семействата получават рехабилитационни процедури за децата бенефициенти, които процедури се изпълняват в МЦ „Деца с проблеми в разивтието“ в срок до 3 месеца от постъпването на дарението

Необходими документи за подаване 

 • Списък на необходими документи при кандидатстване  – изтегли
 • Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни  – изтегли
 • Декларация за семеен статус на детето – изтегли

За контакт:

Анита Кънчева

office.dpkids@gmail.com

тел. +359 877461003