ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за защита на личните данни на Фондация „Деца с проблеми в развитието”

Ние разбираме, че личните Ви данни и защитата на информацията, която споделяте с нас, е изключително важна. Затова и нашата Политика за защита на личните данни описва как обработваме данните Ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим. Обяснява и къде и как събираме Ваши лични данни, както и кои са правата Ви спрямо цялата информация за Вас, която съхраняваме.
Настоящата политика се отнася за Вас, в случай че ни предоставяте лични данни в търговски обект, по телефона (чрез обаждане или SMS), онлайн, по пощата или чрез куриер, през социалните мрежи, в корпоративен или промоционален уебсайт, през мобилно приложение или по друг начин. Политиката ни за защита на личните данни е израз на нашата готовност да защитаваме личната Ви информация и се прилага от всички организации в рамките на нашата група (за повече информация, погледнете по долу раздел “Кои сме ние?”).

Фондация „Деца с проблеми в развитието“ е регистрирана от Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с идентификационен номер по чл. 14, ал. 2 от ЗЗЛД – № 00282418.

1. Кои сме ние?

Когато казваме „ние“ или „нашето/ нашите/ нашата/ нашият“ в рамките на настоящата Политика за защита на личните данни, имаме предвид отделни и самостоятелни юридически лица, които са част от нашата група и които за определени цели могат съвместно да обработват предоставените от Вас лични данни. Това включва следните организации:

 • Фондация „Деца с проблеми в развитието”, ЕИК 175081273, адрес: София, п.к. 1113, ул. „Антон П. Чехов”, №44, тел.: 0877 461003. Фондацията е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел с № 20070516021
 • Медицински център „Деца с проблеми в развитието”, ЕИК 200676016, адрес: София, п.к. 1700, Студентски град, бл.11 – ниско тяло
 • „Деца с проблеми в развитието” ЕООД, ЕИК 203238927, адрес: София, п.к. 1700, Студентски град, бл.11 – ниско тяло

Настоящият списък може да бъде допълван с нови юридически лица, които стават част от нашата група в бъдеще. Ако искате информация за това коя компания в рамките на нашата група обработва Вашите лични данни, моля, проверете Общите условия за продуктите или услугите, които използвате.

 1. Каква информация за Вас съхраняваме и обработваме?
 • Информация, която споделяте с нас, като Вашите имена, пощенски адрес, дата на раждане, телефонен номер, имейл адрес, банкова сметка или данни от карта за разплащане, както и всякаква обратна връзка, която ни предоставяте по пощата, телефона, имейл или чрез съобщения в социалните мрежи;
 • Информация за продуктите или услугите, които Ви предоставяме (включително какво сме Ви предоставили, къде и кога, каква сума сте заплатили за тях, начин, по който използвате нашите продукти и/или услуги и т.н.);
 • Данни за вход в нашия уебсайт или система, достъпна за нашите настоящи или потенциални клиенти, включително Вашето потребителско име и избрана парола (която съхраняваме в криптиран вид, без да знаем каква точно е тя);
 • Информация за устройството или устройствата, които използвате или сте използвали за достъп до нашите услуги (напр. марка и модел на Вашето устройство, операционна система, браузър или IP адрес), както и по какъв начин използвате нашите услуги. За подробности относно събраната по този начин информация, моля вижте правилата ни за бисквитките („Политика за бисквитките”).
 • Ваши контакти и подробности за имейлите и други електронни съобщения, които получавате от нас, включително дали тези съобщения са били отворени и дали сте кликвали върху някоя от връзките (линкове) в тях. Искаме да бъдем сигурни, че нашите съобщения са полезни и важни за Вас, така че в случай че не ги отворите и не кликнете върху връзка (линк) в тях, ние знаем, че трябва да подобрим информацията, която Ви изпращаме; както и
 • Информация от други източници, като например наши партньори, специализирани компании, които предоставят информация за клиентите си с тяхно съгласие, в явен или анонимизиран вид (напр. компании за маркетингови или клинични проучвания, финансови институции, социални мрежи и др.), включително и информация за Вас, която е публично достъпна.
 • Деца под 14 години могат да участват само със съгласието на родител/настойник. Съгласявайки се с тази политика, вие декларирате, че сте над тази възраст.
 1. Цели, за които използваме данните, които ни предоставяте и основания за обработка?В качеството си на Администратор на лични данни и за да можем да изпълним задълженията си по Общия регламент за защита на данните декларираме, че  можем да използваме Вашите лични данни за една, няколко или за всички цели, изброени по-долу:
 • За да ви изпратим отговор на отправено от Вас запитване за някоя/и от нашите каузи и инициативи, както и за продуктите, които предлагаме с дарителска цел;
 • За да Ви изпращаме имейли с новини и отчет за работата на организацията;
 • За да Ви изпращаме имейли за нови петиции и акции в защита на правата на децата и хората с увреждания;
 • За да Ви изпращаме покани за включване в доброволчески акции;
 • За да Ви изпращаме покани за събития, които организираме – самостоятелно или с наши партньори;
 • За да обработим надлежно всяка Ваша поръчка на стоки и услуги, представяни от МЦ „Деца с проблеми в развитието” и „Деца с проблеми в развитието” ЕООД;
 • За статистически нужди и анализи;
 • За да ни помогнат да разберем повече за Вас като наш поддръжник, за каузите, които подкрепяте, за начина, по който го правите, както и за да Ви осигурим по-добро обслужване от страна на нашите служители в случай на дарение, ползване на услуга или покупка на продукт;
 • За да Ви изпращаме покани за участие в проучвания – онлайн или на хартиен носител.
 • За да откриваме начини да подобрим нашите продукти, услуги, приложения или уебсайтове.

Обработката на Ваши лични данни се основава на едно от следните условия:

 • Вие сте дали съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели, например получаване на съобщения с информация за нашата дейност. Обработването в такива случаи е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие. Всяко дадено съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от вас за в бъдеще;
 • обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор между нас и Вас, например осъществяване на поръчка на стока или услуга от нашия сайт;
 • обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • обработването е необходимо, за да бъдат защитени Ваши жизненоважни интереси или на друго физическо лице;
 • обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени в качеството ни на администратор на лични данни;
 • обработването е необходимо за целите на наш легитимен/ законен интерес или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат Вашите интереси или основни права и свободи, които изискват специална защита на личните Ви данни, като такова обработване включва осигуряване на нормалното функциониране и използване на уебсайта, осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Ваши поръчки, обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция.
 1. С кого можем да споделяме Вашите данни?

С компании от групата 

Можем да споделяме Вашите данни с други компании от нашата група (описани в секция „Кои сме ние?“). Така ще можем да Ви осигурим първокласно обслужване.

С наши партньори и/или доставчици 

Работим с партньори и доставчици, които също могат да обработват Вашите лични данни от наше име, но само в случай че отговарят на нашите стандарти за съхранение, обработване и защита на данните! Такива партньори са:

 • Логистични компании, които трябва да приемат и обработят заявки за дарение или поръчки в онлайн магазин;
 • Куриерски или пощенски компании, които трябва да Ви доставят документални или други пратки от наше име;
 • Печатници, които трябва да подготвят персонализирани материали за Вас;
 • Компании за изпращане на масов имейлинг, когато трябва да получите имейл съобщение от нас;
 • Компании за изпращане на SMS съобщения, когато трябва да Ви изпратим такова;
 • Компании доставчици на онлайн разплащания (Safecharge, PayPal, epay)

Предоставяме им само информация, която е необходима, за да получите съответния продукт и/или услуга от нас, които Вие сте заявили или към които сте проявили интерес.

Други организации или личности:

Можем да предоставим Ваши лични данни на други организации, при определени случаи. Например:

 • Ако това се изисква по закон, от държавна или частна институция, при изпълнение на нейните регламентирани от закона задължения (напр. МВР, НАП, НОИ, КЗЛД и т.н.);
 • Ако трябва да споделим Вашите лични данни, за да защитим своя законен интерес или да упражним правата си, регламентирани от закона, както и за да защитим своите поддръжници, системи и сървъри; или
 • В отговор на изискване от страна на други физически лица (или техни представители), които се опитват да защитят законово регламентираните си права или правата на други физически лица или организации.

5. Как ще получавате информация за нашите каузи, инициативи и продукти с дарителска цел?
Когато сте посочили изрично, че сте съгласни с това, с радост ще споделяме с Вас информация по имейл и/или телефон за нашите каузи и инициативи, специални предложения, идеи, продукти и/или услуги, тогава, когато имаме какво да споделим с Вас.

В случай че не сте съгласни с това или искате да оттеглите вашето съгласие за получаване на имейли от нас, може да го направите по един от следните начини:

 • на уебсайт dpkids.org
 • като ни изпратите имейл за отказ на dpkids@gmail.com
 1. 6. Какви са Вашите права във връзка с данните Ви и как може да ги упражните?

Достъп до и корекция на Вашите лични данни

Имате право на достъп до личните Ви данни, които обработваме за целите посочени по горе. Ако обработваме тези данни и получим искане от Вас (или от трето лице, упълномощено от Вас), ще осигурим този достъп безплатно. Имате право и да поискате копие от Вашите лични данни, които обработваме.

Преди да осигурим достъп до личните данни на Вас или на упълномощено от Вас лице, можем да поискаме доказателство за идентичността, както и подробности за отношенията Ви с нас или с наши партньори, за да можем да открием данните, които се отнасят до Вас.

Ако които и да било лични данни, които съхраняваме и обработваме за Вас, са неточни или остарели, Вие сте в правото си да изискате от нас да ги коригираме, включително чрез добавяне на декларация.

Право да изтрием личните Ви данни

Имате право да поискате да заличим личните Ви данни без ненужно забавяне ако:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглили своето съгласие;
 • когато сте възразили срещу обработването, ако то е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

При определени условия може да откажем да заличим личните Ви данни, в случаите, предвидени от закона.

Право на преносимост на данните и право на жалба

Имате право да получите данните, които обработваме за Вас в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да прехвърлите данните си към друг Администратор.

Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)

Имате право да предявите жалба до местния регулатор, Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или съда, ако смятате, че Вашите права са нарушени. За целта можете да посетите уебсайта на КЗЛД на адрес https://www.cpdp.bg/, където ще научите повече.

Право на оттегляне на съгласието

Имате право да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни от наша страна по всяко време, като изпратите заявление за това към нас

 • на уебсайт dpkids.org
 • като ни изпратите имейл на dpkids@gmail.com

Право на възражение

Вие имате право по всяко време да подадете до нас възражение срещу обработване на Вашите лични данни за цели, свързани с директния маркетинг, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Възражението може да бъде направено по телефон или с електронно писмо на посочените по-долу в т.10 данни за контакт с нас.

Ограничаване обработването на лични данни

Вие имате право да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни, когато считате, че личните Ви данни са неточни, обработването на личните Ви данни е неправомерно, ние не се нуждаем от личните Ви данни за целите на обработването или Вие сте възразили срещу обработването им.  В този случай личните данни ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.

Право да не бъдете обект на автоматизирано решение, включващо профилиране

Имате право да не бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включително профилиране, когато това поражда правни последставия за Вас или Ви засяга в значителна степен.

Ако искате да упражните което и да е било от правата си, описани тук, моля, свържете се с нас на посочените в т. 6 контакти.

7. За колко време съхраняваме Вашите данни?

Съхраняваме запис на Вашите лични данни, за да Ви осигурим високо качество и последователност на услугите ни в рамките на групата. Винаги съхраняваме и обработваме данните Ви в съответствие със закона и никога не ги задържаме за по-дълго, отколкото е необходимо.

 • Личните данни, които ни предоставяте при регистрация на нашия сайт, се съхраняват за целия период на поддържане на регистрацията в сайта и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията;
 • Данни за осъществени от Вас поръчки на стоки и услуги се съхраняват за максимален срок до 5 години от осъществяването им, предвид приложимите гаранционни и давностни срокове.
 • Личните ви данни, предоставени в хода на участието Ви в организирани от нас проекти и инициативи ще бъдат съхранявани до окончателното реализиране на проекта или инициативата. Нашите проекти са дългосрочни и често пъти постигането на резултат може да отнеме повече от 5 години.
 1. Защита на данните

 

Ние третираме Вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защитим, предприемаме редица технически и организационни мерки, които гарантират сигурността на обработваните от нас лични данни, включително:

 • Ограничаваме достъпа до помещенията, в които работим, само до хората, които трябва да бъдат там;
 • Използваме способи като криптиране и псевдонимизиране на информацията;
 • Никога не искаме от Вас да ни изпращате паролата си;
 • Съветваме Ви никога да не въвеждате номер на сметка, парола или друга чувствителна информация в имейл или след като сте кликнали върху връзка в имейл.

Въпреки че работим усилено, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме, че нашите предпазни мерки ще предотвратят всеки неоторизиран опит за достъп, използване или разкриване на лични данни. Въпреки това, поддържаме планове за реакция при инциденти, в случай на физически или технически инцидент, за да се справим с това своевременно и да ограничим негативните последици от това.

Сайтът ни може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Ако последвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност и ние не носим никаква отговорност за тях.

9. Контакт с нас

Ако искате да упражните което и да било от правата си, описани в настоящата Политика за защита на личните данни, или ако имате въпрос или оплакване, свързани с тази политика или с начина, по който се обработват Вашите лични данни, моля, свържете се с нас по един от следните начини:

По имейл: office.dpkids@gmail.com

По пощата: Фондация „Деца с проблеми в развитието”, гр. София, ул. „Антон П. Чехов”, №44

На телефон: 0877 461003

Можете да се свържете с надзорния орган – Комисия за защита на личните данни, по следния начин:
Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Телефон: 02/91-53-518

 1. Промяна в политиката

Последната промяна на настоящата Политика за защита на личните данни е направена на 9.11.2018 г.

Ние можем да променяме Политиката за защита на личните данни, за да кореспондира с всички промени в законодателството или нашите политики за поверителност. Ние ще публикуваме всички промени на тази страница и Ви насърчаваме да я следите редовно, за да сте информирани. Ако извършим промени, които съществено променят правата Ви относно защитата на лични данни, ще Ви предоставим допълнително известие. Ако не сте съгласни с промените в нашата Политика, следва да преустановите използването на нашия сайт.